Uvedený přehled projektů představuje profesní portfolio, na kterém se Ing. Kysnar, Ph.D. podílel jako autor, či spoluautor projektů v rámci dosavadního pracovního působení, např. Povodí Vltavy, státní podnik, Hydroprojekt CZ a.s., ČKD Export, Fakulta stavební ČVUT, Sweco Hydroprojekt a.s., Hydropro Engineering s.r.o.