Základní informace

VE Nyagak

Země: Uganda
Rok: 2005 – 2008, 2009
Klient: ŠKODAEXPORT a.s. Fichtner GmbH&Co.KG PA Export a.s.
Kategorie: Hydroenergetika, Přehradní stavitelství, Projektové řízení


Technické parametry

Hráz výšky – 20,5 m
Hráz délky – 120 m
Přivaděč délky – 499 m včetně 48 m aquadukt
Přivaděč vnitřní rozměry – 2,0 x 2,0 m
Tunel délky – 131 m
Penstock délky – 425 m
Penstock profil – D= 1500 mm (ocel)
Elektrárna výkon – 2x Francisova turbína OK 600 mm
Elektrárna výkon – 3,5 MW
Elektrárna spád- 75,85 m
Elektrárna průtok – 5,5 m3/s

Popis projektu

Přehrada a elektrárna Nyagak situovaná na stejnojmenné řece v SZ části Ugandy představuje komplexní hydroenergetické a přehradní dílo. Betonová tížná hráz původně navrhované výšky 20 ma délky v koruně 108 m, železobetonový tlakový přivaděč vnitřních rozměrů 2,0 x 2,0 m, L=599 m včetně akvaduktu délky 48 m plynule navazující na tunel DN 2,0 m délky 131 m.

Součástí technického řešení středotlaké elektrárny je dále klasická vyrovnávací komora vnitřního kruhového průmětu DN 3,70 m s bezpečnostním přelivem, ocelový přivaděč DN 1,5 m, L=425 m přecházející přes kalhotový kus do strojovny vodní elektrárny, kde při nominálním čistém spádu 75,85 m je na 2 instalovaných Francisových turbínách generován max. výkon 3,5 MW.

Zodpovědný za vypracování Studie technického návrhu, Basic design a Detailed design včetně detailního hydraulického návrhu objektů (spodní výpusti, bezpečnostní přeliv s navazujícím vývarem, hydraulická stabilita energetického systému apod.), vypracování jak výkresové tak textové části projektu včetně stanovení předpokládaných investičních parametrů, přípravu vstupních podkladů hydraulického výzkumu s následnou evaluací doporučených konstrukčních úprav, hydroenergetické výpočty, technická supervize v místě stavby nad topografickým a inženýrsko-geologickým průzkumem, inspekce zájmové lokality v širších souvislotech výstavby a následného provozu díla, jednání s českým klientem, s cílovým klientem (budoucím provozovatelem a majitelem díla) a nezávislým technickým supervizorem (Fichtner).

V průběhu výstavby vodního díla přesun z pzice hlavního inženýra projektu (projekční tým) do pozice Site managera (realizační tým). Zodpovědný za vedení výstavby komplexního vodohospodářského díla (přehrada, elektrárna), řízení výstavby přehrady a elektrárny Nyagak v Ugandě, zajištění materiálového vybavení v místních podmínkách, koordinace pracovní činnosti na stavbě, jednání se subdodavateli, komunikace s klientem, pravidelný reporting jak interní, tak ve vztahu ke klientovi, řízení a vedení všech pracovníků na stavbě, kontrola průběhu výstavby, kontrola kvality a technické korektnosti prováděných prací, ekonomické a finanční řízení stavby, vedení projektu ve specifických podmínkách Afriky apod.

FIDIC (Red and Silver Books); Autorský dozor v průběhu výstavby; Senior Construction Site Manager.