Základní informace

VD Římov – zvýšení bezpečnosti při povodních

Země: Česká republika
Rok: 2008 – koruna
Klient: Povodí Vltavy, státní podnik
Kategorie: Přehradní stavitelství, Projektové řízení


Technické parametry

Q2002 = 476 m3/s
W2002 = 60,3 mil. m3
Q10.000 = 900 m3/s (nový návrh – na přítoku)
Q10.000 = 80+670 = 750 m3/s (nový návrh – na odtoku)
Navýšení Mezni bezpečné hladiny (MBH) – z 472,0 na 474, 40 m
Navýšení vodního díla – 2,4 m
Délka pilířů ve skluzu – 14,5 m
Navýšení zdi skluzu – 1,4 m
Max. hloubka vody ve skluzu – 4,71 m

Popis projektu

VD Římov vybudované v ř.km 21,85 řeky Malše v roce 1978 představuje klíčové vodní dílo v jižních Čechách z hlediska dodávky surové (pitné) vody do aglomerace Českobudějovicka a širokého okolí.

Výška kamenité hráze s vnitřním těsněním je 47,5 m v koruně dlouhé 290 m. Po povodních 2002 přesahující návrhové parametry vodního díla bylo provedeno přehodnocení hydrologických parametrů s následným výběrem VD Římov jako pilotního vodního díla v ČR, pro nějž bude zpracován projekt zvýšení bezpečnosti vodního díla při povodních – úvodní projekt, dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro výběr zhotovitele.

Projekt zvýšení bezpečnosti vodního díla pro převádění extrémních povodní zahrnoval rekonstrukci nátoku na přeliv, stavební úpravy bezpečnostního přelivu, zvýšení kapacity skluzu, návrh navýšení těsnicího jádra po konstrukci nově navrhovaného vlnolamu, stavební úpravy na odběrné věži a přístupové lávky k odběrné věži.

Zodpovědný za návrh technického řešení, hydraulické výpočty, statické posouzení navrhovaného řešení, příprava podkladů pro modelový výzkum s následnou participací na vlastním výzkumném úkolu a koordinaci mezi technickým a výzkumným týmem. Výkon autorského dozoru.