Základní informace

VD Římov – oprava vývaru

Země: Česká republika
Rok: 2003
Klient: Povodí Vltavy, státní podnik
Kategorie: Přehradní stavitelství, Projektové řízení


Technické parametry

Lichoběžníkový tvar vývaru – výška lichobežníku 37,5 m
Lichoběžníkov tvar vývaru – základny 8,0 m a 18,4 m
Hloubka vývaru – 4 m
Počet rozražečů – 11 ks
Délka závěrového prahu 22 m

Popis projektu

VD Římov vybudované v ř.km 21,85 řeky Malše v roce 1978 představuje klíčové vodní dílo v jižních Čechách z hlediska dodávky surové (pitné) vody do aglomerace Českobudějovicka a širokého okolí.

Výška kamenité hráze s vnitřním těsněním je 47,5 m v koruně dlouhé 290 m. Po povodních 2002 byla provedena oprava poničeného vývaru bezpečnostního přelivu a odpadního koryta sdruženého objektu včetně nátokových křídel. V rozsahu jednostupňového projektu.

Jednostupňová dokumentace a autorský dozor v průběhu rekonstrukce vývaru, vývarových rozrážečů a nátokových křídel na výtoku odpadu od spodních výpustí do vývaru přelivu.

Zodpovědný za návrh technického řešení včetně statické posouzení navrhovaného řešení. Výkon autorského dozoru.