Společnost HYDROPRO Engineering s.r.o. vznikla na základě dlouholetého působení v oblasti vodohospodářských staveb a má bohaté profesní zkušenosti. Jsme schopni postarat se o váš projekt od studie po realizační fázi. V závislosti na projektu zastaneme pozici vedoucího projektanta nebo hlavního inženýra. Jsme však i týmovým hráčem, ať už ve formě subdodavatele, řešitele dílčí části či konzultanta. Široký záběr naší činnosti uspokojí i nejnáročnější klienty ze státního i soukromého sektoru, včetně zahraničních klientů. Nezáleží na velikosti projektu, každý je pro nás výzvou a možností uplatnit naše znalosti a získat nové.

Kdo jsme


Jaké máme zkušenosti


Máme za sebou dlouholeté působení v předních českých projekčních a konzultačních firmách (Povodí Vltavy, Hydroprojekt CZ, ČVUT, ČKD Export, Sweco Hydroprojekt), akademickou činnost, a především práci na mnoha zahraničních projektech v Evropě
i ve světě
(Velká Británie, Německo, Švédsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Polsko, Itálie, Uganda, Etiopie, Kuba, Srí Lanka, Afghánistán, Mongolsko, Tádžikistán a další). Důkazem naší odbornosti je také členství v Českém přehradním výboru, oprávnění od ČKAIT, doktorát v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby na ČVUT, vědecká a pedagogická činnost (na ČVUT v Praze, pro Veolii – Institut Environmentálních služeb, výuka hydrotechniky za podpory USAID v Pákistánu).

Ve vodním hospodářství nabízíme služby pro váš projekt v těchto specializovaných oborech:

• Hydroenergetika
• Přehradní stavitelství
• Protipovodňová ochrana
• Jezové konstrukce a plavba
• Environmentální projekty
• Městské inženýrství
• Průzkumy, modely
• Konzultační činnost

Na co se zaměřujeme


Co umíme


Dokážeme se postarat o celkové řízení projektu, ale také zapojit a koordinovat špičkové pracovníky z široké řady oborů. Díky našim kontaktům doma i v zahraničí můžeme přizvat k projektu tuzemské i světové odborníky v oboru a využít nejmodernější metody a technologie. K tomu patří i specializované činnosti ve fázi přípravy (topografický průzkum, geologický průzkum, zpracování simulačních matematických či fyzikálních modelů, speciální výpočtové analýzy atd.).