Základní informace

Vodní dílo Horní Bečva – rekonstrukce spodních výpustí

Země: Česká republika
Rok: 2004 — 2006
Klient: Povodí Moravy, státní podnik Metrostav a.s.
Kategorie: Hydroenergetika, Projektové řízení, Přehradní stavitelství


Technické parametry

Rožnovská Bečva, km 32,10
Výška hráze nade dnem 13.7 m
Délka hráze v koruny 250 m
Výška věžového objektu od základové spáry 27.8 m
Spodní výpusti 2x DN 1000
Výkon MVE = 16.5 kW

Popis projektu

VD Horní Bečva, situované v Beskydech na horním toku Rožnovské Bečvy vybudované v roce 1944 je konstruováno zemní sypanou hrází s návodním hlinitým těsněním výšky 13,7 m a délkou v koruně 250 m.

V rámci rekonstrukce byla provedena demolice a návrh zcela nového odběrného věžového objektu včetně přístupové lávky s nově instalovanými dvěma spodními výpustmi 2x DN 1000 a dvojicí malých turbín o celkovém výkonu 16,5 kW při nominálním spádu 15 m. Dokumentace pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele, realizační dokumentace až po výkon autorského dozoru během výstavby.

Zodpovědný za návrh technického řešení, hydraulické výpočty, statické posouzení navrhovaného řešení a pravidelná účast a dozor v průběhu výstavby v rámci výkonu autorského dozoru.