Základní informace

Protipovodňová ochrana hl. m. Prahy, Malá Strana a Kampa, etapa 0002 část 2 Hergetova cihelna – Kosárkovo nábřeží

Země: Česká republika
Rok: 2002 — 2003
Klient: Magistrát hl. m. Prahy, OMI
Kategorie: Projektové řízení, PPO


Technické parametry

Návrhový povodňový stav – Q2002 (5160 m3/s, tj. 190,90 m n.m.)
Rozsah řešené PPO – SO 5 a SO 6
Délka protipovodňové linie – 177,50 m
Hloubka spodní stavby – 7,1 m
Výška mobilního hrazení – max. 3,3 m

Popis projektu

Finální fáze přípravy realizační dokumentace od Hergertovy cihelny po Mánesův most, resp. úprava realizační dokumentace ve vazbě na průběh stavebních prací protipovodňové ochrany Prahy na levém břehu řeky Vltavy.

Zodpovědný za vypracování výkresové části projektové dokumentace a spoluúčast v průběhu realizace.