Základní informace

MVE Liběchov – jez Dolní Beřkovice

Země: Česká republika
Rok: 2006, 2008 — 2009
Klient: Mercator s.r.o. Mercator Energy, s.r.o.
Kategorie: Hydroenergetika, Jezové konstrukce a plavba, Projektové řízení, Environmentální projekty


Technické parametry

Počet soustrojí – 1
Typ turbíny – Kaplan PIT
Průměr OK – 4500 mm
Návrhový spád – 2,54 m
Návrhový hltnost – 100 m3/s
Instalovaný výkon generátoru – 2700 kVA

Popis projektu

Studie proveditelnosti optimalizace s dopracováním na projekt pro stavební povolení ponořené MVE Liběchov v oblasti Dolní Beřkovice na řece Labe. Instalovaný výkon po instalaci 6 přímoproudých Kaplanových turbín 6 x 1,12 = 6,72MW při návrhové hltnosti 6 x 52,5 = 315m3/s. Netradiční technické řešení ponořené pod jezové konstrukce s dopadem na úpravu provozně technického řešení stávajícího jezu.

Úprava dokumentace pro stavební povolení s kompletní změnou technického řešení (změna koncepce přelévané MVE na břehovou MVE) zahrnující návrh etapizace výstavby a následné dopracování dokumentace pro výběr zhotovitele výstavby MVE Liběchov o výkonu 2,7 MW s osazením jedné Kaplanovy turbíny typu PIT průměru OK 4500 mm a návrhové hltnosti 100 m3/s při nominálním spádu 2,54 m. Strojovna elektrárny je situována na pravém břehu cca 105 m pod stávající osou jezu.

Zodpovědný za technický návrh a úpravu dokumentace, konzultační podporu objednateli, koordinaci se sub-dodavateli, součinnost při přípravě matematického a fyzikálního modelu plánovaného díla a vlastní vedení (management) projektu.