Základní informace

Lužická Nisa, Jablonec n.N, zvýšení ochrany města převodem povodňových průtoků přes VD Mšeno

Země: Česká republika
Rok: 2010
Klient: Poyry Environment a.s. + Valbek spol. s r.o. +AZ Consult spol. s r.o. Povodí Labe, státní podnik
Kategorie: Jezové konstrukce a plavba, PPO, Projektové řízení


Technické parametry

Výšková kóta přelivu – 516,80 – 517,30 m n.m.
Délka přelivné hrany – 13,30 m
Výšková kóta pilířů stavidla v korytě Bílé Nisy – 518,00 m n.m.
Výšková kóta dna průlehu – 516,22 – 517,64 m n.m.
Délka průlehu – 97,00 m
Sklon dna průlehu – 14,80 promile
Hloubka průlehu – 0,90 m
Q50 = 29,8 m3/s

Hrazený profil na vtoku do Pasecké štoly – 3,3 x 2,1 m
Hrazený profil na toku – 2,1 x 1,85 m

Popis projektu

VD Mšeno bylo vybudováno na počátku 20. století na Mšenském potoce, který protéká městem Jablonec nad Nisou a na jeho území ústí do Lužické Nisy.

Součástí vodohospodářského díla jsou od samého počátku i převody průtoků z povodí Lužické Nisy a Bílé Nisy, které mají za úkol chránit intravilán města před nežádoucími účinky povodní tím, že od určité hodnoty stanoveného neškodného průtoku odklánějí zbývající část přirozených povodňových přítoků do přehradní nádrže pomocí podzemních derivačních štol.

Cílem navrhovaných změn bylo dosáhnout příznivějšího dělení průtoků na rozdělovacích objektech na Lužické a Bílé Nise. Pásmo účinnosti ochrany před povodněmi bylo rozšířeno do stoleté povodně na Lužické Nise a do padesátileté podvodně na Bílé Nise. Předmětem zájmu projekčního týmu byl návrh rozdělovacího objektu na Bílé Nise.

Zodpovědný za návrh technického řešení v rozsahu projektu pro stavební povolení, koordinaci projekčního týmu ve vztahu k fyzikálnímu modelu návrhovaných úprav, statické posouzení, koordinaci se strojní a elektro částí.