Základní informace

Provincial Electrification Northern Afghanistan Programme (PENA programme)

Země: Afghánistán
Rok: 2010 — 2012
Klient: Fichtner GmbH&Co.KG / KfW Bankengruppe
Kategorie: Hydroenergetika, Projektové řízení, Jezové konstrukce a plavba, PR a DP


Technické parametry

MVE Pul-i-Khumri I
Počet soustrojí – 3 (original 1941 – ESCHER WYSS)
Typ turbíny – vertikální Kaplan (K4)
Průměr OK – 1925 mm
Návrhový spád – 10.7 m
Návrhová hltnost – 3x 20 m3/s
Návrhový výkon – 3x 1,6 MW
Pul-i-Khumri jez
Typ jezu – pohyblivý, tabulový (stavidlový)
Počet polí – 4
Šířka pole – 10 m
Šířka jezu – 65 m
výška jezu – 19 m (od základové spáry)
MVE Pul-i-Khumri II
Počet soustrojí – 3 (original 1960 – UZGM)
Typ turbíny – vertikální Kaplan (K6)
Průměr OK – 2500 mm
Návrhový spád – 18.4 m
Návrhová hltnost – 3x 20 m3/s
Návrhový výkon – 3x 3,25 MW

Popis projektu

Terénní práce v zájmové oblasti a tendrová dokumentace pro projekt rekonstrukce dvou vodních elektráren v Pul-i-Khumri pod rozsáhlým projektovým úkolem zvaným PENA project (Provincial Electrification of Northern Afghanistan).

Jménem hlavního dodavatele, společnosti Fichtner, bylo provedeno místní šetření a zajištění průzkumných prací dvou vodních elektráren, jezové konstrukce a nátokového kanálu hlavním městě provincie Baghlan (Pul-i-Khumri town) v severní části Afghánistánu.

Dvě vodní elektrárny jsou tvořeny shodně třemi Kaplanovými turbínami s výkonem 3×1,6 MW (německá technologie z roku 1943) respektive 3×3,5 MW (ruská technologie z roku 1962). Jezová konstrukce je tvořena 4 stavidlovými uzávěry, každé o šířce 10 m. Celková šířka jezu 63 m, o výšce 7 m.

Zodpovědný za místní šetření a sběr vstupních podkladů, vedení průzkumných prací přímo na místě, vypracování zprávy o rehabilitaci s detailním popisem obsahu prací, nutných pro rehabilitaci jako podklad pro tendrovou dokumentaci, zpracování tendrové dokumentace zahrnující stavební, elektro, strojní a hydromechanickou část včetně výkresové části a detailních technických specifikací dle FIDIC Yellow book, jednání a prezentace výstupů jak s místním klientem (Ministerstvo Energie a Vody), tak s hlavním donorem akce (KfW) a lídrem projektu (Fichtner), projednání záměru a organizační jednání s představiteli místní Shura za účasti Wulusvala, koordinace s bezpečnostními složkami, jak afghánskými, tak nadnárodními, interní koordinace mezi německou, švýcarskou a českou pracovní skupinou, vedení rozsáhlého pracovního týmu, zpracování PR podkladů, celkový management projektu včetně ekonomických aspektů apod. Mezinárodní financování (KfW).