Základní informace

The Vistula project

Země: Polsko (Rakousko)
Rok: 2010 — 2012
Klient: Ove Arup&Partners, International Limited
Kategorie: Hydroenergetika, Přehradní stavitelství, Jezové konstrukce a plavba, PPO, Projektové řízení, Environmentální problematika


Technické parametry

jez – pohyblivý, segment s nasazenou klapkou
jez – šířka 455,6 m
jez – celková výška 17,5 m
jez- počet polí 17
jez-šířka pole 25 m

VE – typ turbíny Kaplan PIT
VE – průměr OK 5700 mm
VE – spád 7,6 – 3,4 m
VE – počet strojů 6
VE – hltost 2100 m3/s
VE- výkon 60 MW

plavební komora – třída IV dle AGN
plavební komora – šířka 12 m
plavební komora – délka 120 m

rybí přechod – 2x technicky, 1x terestrický
migrace ryb – losos, jeseter, podoustev říční
návrhové průtoky – 2×10 m3/s + 40 m3/s
šířka terestrického přechodu – 40 m
šířka technického přechodu – 15 m + 8 m

Popis projektu

Hlavním cílem nové nízkospádové vzdouvací stavby je stabilizace úrovně dolní vody pod stávajícím vodním dílem Wloclawek na dolním toku řeky Visly. Z téměř 280 různých variant byly vybrány 4, respektive 2.

Nová vodní stavba se skládá z jezové konstrukce (17 polí, každé 25 m široké hrazené segmentem s nasazenou klapkou); vodní elektrárny (horizontální Kaplanovy turbíny typu PIT a instalovaným průtokem Qinst = 2100 m3/s a výkonem kolem 60 MW); plavební komory navržené na IV plavební třídu podle AGN; přístavu pro ledoborce, zemní hráze do výšky cca 6 m; terestrického rybího přechodu s průtokem do 40 m3/s a dvěma technickými rybími přechody do průtoku 10 m3/s. Všechny konstrukce sloužící k migraci ryb jsou navrhovány pro druhy losos, jeseter a podoustev říční.

Zodpovědný za technický návrh široké škály variantního řešení, detailní hydraulické posouzení a hydroenergetické výpočty, vedení projektu v rámci mezinárodního pracovního týmu, kooperace v rámci průzkumných prací, technická interpretace matematického modelu říčního modelu Visly a zadání s následnou interpretací výstupů fyzikální modelového výzkumu vzdouvacího objektu, jenž byl místními odbornými autoritami mylně uznáván jako profesně nekorektní.

Studie proveditelnosti, fyzikální výzkum, dokumentace pro územní rozhodnutí.