Základní informace

Revitalizace Sedlického rybníka

Země: Česká republika
Rok: 2011 — 2013
Klient: DIAMO, státní podnik
Kategorie: Environmentální projekty, Přehradní stavitelství, Projektové řízení


Technické parametry

Luční strouha – délka revitalizace 345 m
Sedlický rybník – výška 5,75 m
Sedlický rybník – zatopená plocha 10 200 m2
Sedlický rybník – kapacita výpustného zařízení 3,43 m3/s
Sedlický rybník – odpadní potrubí DN 1000

Popis projektu

V rámci projektu byla provedena rekonstrukce hráze Sedlického rybníku o maximální výšce 5,75 m, odtěžení dnového sedimentu z prostoru nádrže, celková rekonstrukce a změna koncepce nápustných objektů, kompletní výměna výpustného zařízení včetně vývaru, návrh nového bezpečnostního přelivu s navazující revitalizací odtokového koryta přírodě blízkou formou v délce 364 m včetně doprovodné výsadby.

Dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro výběr zhotovitele, autorský dozor po dobu výstavby včetně operativních konzultací v průběhu zakládání hlavních stavebních objektů v geologicky komplikovaných podmínkách.

Zodpovědný za technický návrh, hydraulické posouzení, analýzu hydrologických poměrů, statické výpočty navrhovaných konstrukcí.

Specifikem daného projektu je poloha zájmové oblasti – státní společnost pro Těžbu a úpravu uranu ve Stráži pod Ralskem. V zájmovém území je ve vztahu ke komplikovanému geologickému podloží a specifiku provozu závodu nutno dodržovat striktní podmínky, čemuž musel být technický návrh rekonstrukce Sedlického rybníka přizpůsoben.Leave a reply


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *