Základní informace

Zavedení udržitelného systémů zásobování pitnou vodou v malých městech zóny Sidama, SNNPR

Země: Etiopie
Rok: 2012
Klient: Ircon s.r.o.
Kategorie: Městské inženýrství


Technické parametry

Typ projektu – vodárenství
Počet obyvatel 24 000
potrubní síť – celková délka 12 132 m
počet vodojemů – 2 (100 m3 + 50 m3)
počet veřejných odběrných stanovišť – 12

Popis

Technická asistence v průběhu výstavby vodovodního systému pro obec Daye (24 tis. obyvatel, 1800 m n.m.) spočívající v exploatačních vrtech 104 m hlubokých, dvou vodojemech o objemu 100 m3 a 50 m3, strojovně vystrojené dvojicí čerpadel celkové kapacity 13,4 l/s a výtlaku 240 m, 12 odběrných stanovišť v obci, celkem položených 12 132 m potrubí, 820 m elektrických rozvodů a v hlavním generátoru o výkonu 80 kW.

Supervize výstavby a návrh operativních změn technického řešení přímo v lokalitě ve spolupráci s místní stavební firmou jménem hlavního dodavatele.

Zodpovědný za technickou supervizi v místě stavby, konzultace a doporučení stavebních úprav jakožto metodických postupů v jedné z nejodlehlejší části Etiopie.