Základní informace

Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem km 14,4-17,9, odstranění povodňových škod

Země: Česká republika
Rok: 2013 — 2015
Klient: Povodí Moravy, státní podnik Ekostavby Brno, a.s.
Kategorie: Environmentální projekty, Přehradní stavitelství, Projektové řízení


Technické parametry

VD Ordějov – výška hráze 7,1 m
VD Ordějov – skluz a vývar délky 95 m
VD Ordějov – šířka skluzu – 5,6 – 6,6 m
VD Ordějov – počet stupňu na skluzu – 17
počet kamenných stupňů – 7
výška stupňů – 0,5-1,3 m
úprava vodního toku – souhrnná délka 3,5 km

Popis projektu

Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem km 14,4-17,9 představuje projekt popovodňových náprav – bezpečnostní přeliv, kaskádový skluz a vývar VD Ordějov, dále 7 stabilizačních kamenných stupňů na toku Nivničky a území v intravilánu obce bylo silně poškozeno bleskovou povodní v 06/2013.

Realizační dokumentace ve formě jednostupňového projektu včetně výkresů výztuže a detailní technické specifikace použité i pro účely Výběru zhotovitele.

Zodpovědný za kompletní vypracování projektové dokumentace, za technický návrh (10/2013-02/2014) s důrazem na rekonstrukci přelivu VD Ordějov a technická kontrola zbývajících technických částí plánované opravy (jezové stupně, oprava dna koryta řeky v intravilánu obce), koordinace průzkumných prací, projednání s místními organizacemi, jakožto vlastní vedení pracovního týmu ve finální fázi projektu.

V průběhu realizace zodpovědný za pravidelný výkon autorského dozoru a návrh úprav zohledňující změny geologických podmínek a souvisejících stavebních konstrukcí; za vedení agendy projektu včetně ekonomického řízení akce.