Základní informace

Vodní elektrárna Vír 3

Země: Česká republika
Rok: 2013 — 2015
Klient: E.ON Trend s.r.o.
Kategorie: Hydroenergetika, Projektové řízení


Technické parametry

vodní tok Svratka – ř.km 114,90
typ elektrárny – průběžná, pološpičková
počet soustrojí – 1
typ turbíny – Kaplan BULB
průměr OK – 1290 mm
návrhový spád – 3,2 m
návrhová hltnost – 10 m3/s
návrhový výkon – 272 kW
roční výroba – 650 MWh/ročně

Popis projektu

Studie proveditelnosti, dokumentace pro územní rozhodnutí (dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele dočasně pozastaveno) MVE Vír 3.

Technicko-ekonomické posouzení 4 rozdílných variant výstavby MVE v prostoru stávající hráze denní nádrže pod VD Vír s následným dopracováním do podoby projektu pro územní rozhodnutí.

Vybraná optimální varianta využívá instalaci jedné Kaplanovy turbíny typu Bulb o maximálním výkonu 294 kW při nominálním spádu 3,2 m.

Zodpovědný za celkový technický návrh včetně hydraulického posouzení, projednání s dotčenými orgány a potenciálními dodavateli technologie (turbín), zajištění podpůrných průzkumů (geodetický průzkum, hydrologie, geologie a stavebně technický průzkum) jakožto vlastní vedení (management) projektu.