Základní informace

Rekonstrukce přehrady a elektrárny Inginiyagala

Země: Srí lanka
Rok: 2013
Klient: MPI Group, s.r.o.
Kategorie: Hydroenergetika, Přehradní stavitelství, Městské inženýrství, Projektové řízení


Technické parametry

přehrada Inginiyagala – 1948-1952
objem nádrže – 950 mil. m3 (největší nádrž v zemi)
zavlažovaná oblast – 445 mil. m2

hráz – výška 47 m, délka v koruně 1100 m (nejvyšší přehrada v zemi)
bezpečnostní přeliv – výška 25,9 m, délka v koruně 320 m
odběrný objekt – výška 50,7 m
nátokový tunel – průměr 4,0 m, délka 220 m
vyrovnávací komora – průměr 14,5 m, výška 34 m
strojovna – 51,5 x 25,3 x 25 m
návrhový spád – 27 m
max. výkon – 14 MW
místní rovzvodna – 6,9 kV/33 kV
národní rozvodna – 33 kV/132 kV

Popis projektu

Přehrada a vodní elektrárna Inginiyagala, dostavěna na začátku 50. let 20. století situované v provincii Uva na řece Gal Oya po více jak 60 letech provozu a nevýznamné údržbě vykazovala významné stopy opotřebení a poškození.

Jedná se o víceúčelové vodní dílo plnící účely pro závlahy, protipovodňovou ochranu, zásobování pitnou vodou a hydroenergetiku. Rozsah rekonstrukce byl uvažován kompletně pro celé elektro strojní vybavení. Do plánovaného rozsahu rekonstrukce byla ze stavebních konstrukcí zahrnuta kompletní rekonstrukce bezpečnostního přelivu, část návodního líce hrázového tělesa, odběrného objektu s navazujícím tunelem, vyrovnávací komora, strojovna, vývar za savkou až po rozdělovací objekt.

Přehrada Inginiyagala představuje jedno z hlavních vodních děl Srí Lanky a v oblasti východní části Srí Lanky naprosto klíčové ve vztahu k rozsáhlému závlahovému systému. Výška zemní sypané hráze Inginiyagala je 47 m, délka v koruně 1100 m, ve strojovně se 4 Francisovými turbínami je dosahován výkon 4x 3,5 MW při návrhovém spádu 27 m.

Zodpovědný za technický návrh, vypracování technicko-ekonomického posouzení 3 rozdílných scénářů plánované rekonstrukce, obhlídku lokality spojenou se sběrem archivních podkladů a stavebním průzkumem za účelem vyhodnocení stávajícího stavu konstrukce.

V rámci navazující inspekční cesty byly definovány a řízeny průzkumné práce (geodetický průzkum, hydrologická analýza a stavebně technický průzkum), projednání s vybranými dotčenými orgány a spolupracujícím místními společnostmi jakožto vlastní vedení (management) projektu.