Základní informace

Protipovodňová ochrana objektu ČSVTS

Země: Česká republika
Rok: 2014 — 2015
Klient: Český svaz vědeckotechnických společností (ČSVTS)
Kategorie: PPO, Projektové řízení


Technické parametry

místo stavby – Novotného lávka, Praha 1
návrhový povodňový stav – Q2002 (5160 m3/s)
návrhová úroveň hladiny – 189,40 m n.m.
hrazená plocha na návodní straně objektu – 5,95 m2
hrazená plocha na povodní straně objektu – 39,10 m2
ochráněná plocha objektu – 1893 m2

Popis projektu

V rámci projektu byla řešena protipovodňová ochrana objektu staroměstských vodních děl na Vltavě o celkové ploše 1893 m2 v památkové zóně hl. m. Prahy v samé centru historického jádra u Karlova mostu, která je od roku 1992 zařazena do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví (UNESCO).

Protipovodňová ochrana byla řešena pomocí individuálního hrazení jednotlivých otvorů oken, dveří a francouzských oken.

Součástí projektu bylo projednání s dotčenými orgány a získání kladného stanoviska k plánované realizaci a následné vypracování jednostupňového projektu v rozsahu dokumentace pro výběr zhotovitele a současně realizační dokumentace.

Zodpovědný za technické řešení, definování a supervizi průzkumných prací, projednání záměru s Objednatelem a zejména s dotčenými orgány (například Národní památkové péče apod.), zajištění kladného stanoviska a celkovou agendu projektu.