Základní informace

Stavba č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově“, etapa – 0008 kompenzační opatření, definitivní uzávěr horního plavebního kanálu Troja

Země: Česká republika
Rok: 2015 — 2016
Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OSI
Kategorie: Jezové konstrukce a plavba, PPO, Projektové řízení


Technické parametry

typ jezu – zdvižně-spustný segment
šířka jezu – 22,5 m
hrazená výška – 4,3 m
max. výška objektu – 12,6 m

Popis projektu

Vypracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a zajištění pravomocného územního rozhodnutí „definitivního uzávěru horního plavebního kanálu Troja“.

Stavba spočívá v realizaci definitivního uzávěru plavebního kanálu Troja v ř. km 3,3 ve formě jezového objektu s pohyblivou přelivnou hranou. Uzávěr kanálu bude sloužit k účelu převádění povodňových průtoků Trojským plavebním kanálem a zdymadlem Podbaba.

Jedná se o jezový objekt s jedním hrazeným polem na horním plavebním kanále. Objekt definitivního uzávěru bude tvořen betonovou spodní stavbou s břehovými křídly a pohyblivou hradící konstrukcí uzávěru. Šířka hrazeného pole je 22,5 m, výška hradicí konstrukce je 4,3 m. Pohyblivá konstrukce je navrhovaná jako zdvižně-spustný segment.

Součástí projektové dokumentace je zajištění stanovisek všech dotčených orgánů s následným zajištěním územního rozhodnutí.

Zodpovědný za technické řešení, koordinaci a vedení pracovního týmu, supervize průběhu inženýrské činnosti, projednání dokumentace a vlastní agendu projektu.