Základní informace

Studie proveditelnosti, s možností dopracování tendrové dokumentace a dokumentace pro provedení stavby pro stavbu vodní elektrárny Sebzor na řece Shohdara

Země: Tádžikistán
Rok: 2015 — 2016
Klient: Pamir Energy, dceřiná společnost Aga Khan Foundation
Kategorie: Hydroenergetika, Jezové konstrukce a plavba, Environmentální projekty, Projektové řízení


Technické parametry

jez – výška 8 m
jez – délka v koruně 65 m

přivaděč – DN 2600 mm
přivaděč – délka 3.2 km

MVE – typ turbíny Francisova
MVE – počet strojů – 2
MVE – průměr OK 900 mm
MVE – spád 120 m
MVE – hltnost 10 m3/s
MVE – výkon 10 MW

Popis projektu

Komplexní variantní hydrotechnická studie pro VE Sebzor se zahrnutím socio-environmentálních aspektů pro následné posouzení potenciálními donory rekrutovanými z pozic renomovaných celosvětových exportních institucí.

V úvodu projektu byl zajištěn detailní topografický průzkum s využitím UAV, proběhl socio-environmentální průzkum, hydrologická analýza a geologický průzkum včetně analýzy seismických podmínek.

Cílem studie bylo variantní řešení výstavby vodní elektrárny o celkovém výkonu do 10 MW v rozsahu studie proveditelnosti v komplikovaných dispozičních a zejména geologických podmínek daných specifiky pohoří Pamir. Ve výsledném řešení bylo navrženo konstrukční řešení ve formě nízké vzdouvací stavby výšky 8 m, dispozičně doplněné rybím přechodem a zejména štěrkovými propustmi, potrubním přivaděčem o průměru 2,6 m, variantním konstrukčním řešením pro stabilizaci rázových poměrů v přivaděči, strojovny se dvěma Francisovými turbínami o celkovém výkonu 10 MW a vysokonapěťové rozvodně s následnou linkou vysokého napětí 110 kV délky 20 km.

Zodpovědný za vedení mezinárodního týmu, návrh celkové koncepce technického řešení s detailnějším rozpracováním stavební a geotechnické části projektu, sběr dat a obhlídku lokality, koordinace s externími týmy dalších profesí a projednání s klientem v místě plánované stavby jakožto celkovou agendu projektu včetně ekonomického řízení projektu.