Základní informace

Qairokkum Hydropower Rehabilitation Project: Basic Engineering and Design Services, Tajikistan

Země: Tádžikistán
Rok: 2016
Klient: OSHC BarqiTojik
Evropská Banka pro Obnovu a Rozvoj
Kategorie: Přehradní stavitelství, Hydroenergetika, Městské inženýrství, Projektové řízení


Technické parametry

hráz-zemní – délka 1 200 m
hráz-betonová – délka 130 m
hráz-zemní – výška 44 m
hráz-betonová – výška 17 m

VE – typ turbíny vertikální Kaplan
VE – počet strojů – 6
VE – spád – 12-22,5 m
VE – hltnost – 6x 180 m3/s
VE – výkon 174 MW

Popis projektu

Barqi Tojik získal financování od Evropské Banky pro Obnovu a Rozvoj na projekt „Qairokkum Hydropower Rehabilitation Project: Basic Engineering and Design Services“. Hlavním cílem projektu je celková rekonstrukce VD Qairokkum pro zajištění stability a zvýšení výkonu z 6 x 21 na 6 x 29 MW (174 MW). Barqi Tojik pověřil sdružení Stucky a Sweco jako projekční konzultanty, aby vytvořili prvotní návrh a tendrovou dokumentaci pro dva balíčky služeb: Elektromechanická & hydromechanická zařízení a Stavební činnosti.

VD Qairokkum je koncipováno pro plnění dvou primárních účelů – hospodaření se závlahovou vodou v řece Syr Darya a pro využívání vodní energie. VD Qairokkum se skládá ze zhruba 1.200 m dlouhé zemní naplavované hráze a 130 m dlouhé betonové hráze. Vzdouvacím objektem vzniká nádrž Qairokkum o objemu zhruba 4 mld. m3. Budova přelévané elektrárny je integrována do betonové části hráze. Šest přelivů je umístěno nad energetickými jednotkami. Strojovna obsahuje 6 vertikálních Kaplanových turbín, každou o kapacitě 21 MW. Pracovní rozsah spádu je od 12 do 24,5 m. Návrhová hltnost je 6×180 m3/s (1080 m3/s). Maximální výška betonové části hráze je 44 m, maximální výška zemní naplavované hráze je cca 17 m.

Mezinárodní projekční tým skládající se z švýcarských, švédských, českých, srbských, bulharských, iránských a tádžických expertů.

Zodpovědný za stavební část plánované rekonstrukce, která kromě základní interakce mezi stavební a E/M+H/M částí obsahuje i rekonstrukci stavebních prvků vlastní strojovny, betonové hráze a přelivných objektů a analýzy stabilitních poměrů zohledňující vliv klimatické změny a změny bezpečnostních faktorů posouzení vodního díla. Dále zodpovědný za zajištění inspekční cesty, koordinaci činností v mezinárodním uskupení, komunikace s místními experty a celkovou agendu projektu včetně ekonomického vedení akce.