Základní informace

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – Plavební kanál Vraňany-Hořín

Země: Česká republika
Rok: 2018
Klient: Pontex spol. s r.o.
Ředitelství vodních cest ČR
Kategorie: Jezové konstrukce a plavba, Městské inženýrství, PPO, Projektové řízení


Technické parametry

shybka – DN 1000
shybka – návrhová kapacita Q2 (1.1 m3/s)
délka přeložka dešťové kanalizace – 244 m
nátok z plavebního kanálu – DN 300
protipovodňový uzávěr – DN 100

Popis projektu

Zpracovatel dokumentace pro provedení stavby přeložky shybky odvodnění v km 6,76.

Předmětem díla bylo zpracování dokumentace pro provedení stavby včetně detailního rozpočtu akce přeložky shybky místní vodoteče vedené pod plavebním Vraňansko-Hořínským kanálem. S ohledem na hlavní parametry díla (délka přeložky 244 m, hloubka pod terénem 8,9 m, profil DN 1000) bylo při zachování okolní plavby upraveno technické řešení prováděného protlaku ocelového potrubí 1020×14 se souborem doprovodných opatření stabilizující hydrogeologické podmínky.

Technický návrh současně zohlednil předpokládané úpravy rozšíření plavebního kanálu pro větší lodní dopravu. V rámci technického řešení byl proveden návrh technologického vystrojení soustavy uzávěrů umožňující odběr vody z plavebního kanálu za účelem zajištění provozu i při málo vodném období. Zodpovědný za zpracování projektové dokumentace, úpravy technického řešení oproti předchozímu stupni projektové přípravy včetně zpracování detailního rozpočtu stavby a návrh konsekvenčních dopadů na okolní stavební objekty.